Infrastructure, regional development and industrial development,
the role of Carnia Industrial Park
V živé krajině průmyslového parku Carnia, který se nachází v malebném pohoří Friuli-Venezia Giulia v Itálii, spojuje jedinečná iniciativa hospodářskou prosperitu s odpovědným hazardem. Zatímco v tomto dynamickém centru vzkvétají firmy a služby, souběžně se objevují snahy o zkoumání dopadu online kasin na duševní zdraví. Zúčastněné strany parku si uvědomují potenciální rizika spojená s dostupností online kasin, a proto se prioritně zaměřují na strategie na podporu duševní pohody zaměstnanců a obyvatel https://casprozeny.cz/komercni/zodpovedne-hrani-strategie-pro-udrzeni-dusevniho-zdravi-pri-uzivani-online-kasin/mediatrend/. Prostřednictvím vzdělávacích programů, poradenských služeb a práce s komunitou chtějí lidem umožnit, aby se zapojili do zodpovědného hraní hazardních her, a propagují tak vyvážený přístup k trávení volného času v digitálním věku. Uprostřed hluku a inovací průmyslového parku Karnia podtrhuje důraz na zodpovědné hraní závazek k holistické pohodě. V této hornaté enklávě hospodářského růstu jsou iniciativy, které podporují odolnost vůči duševnímu zdraví, důkazem pokrokového ducha regionu.

Discover more

Mission

To create stable and favourable conditions for the economic, technological and competitive development of the businesses operating within the Park and to help the territory to become more internationally oriented.
Rainbow Riches not at Gamstop is a beacon of entertainment for online casino enthusiasts, drawing players into its vibrant world of fun and engaging gameplay. Amidst the excitement of spinning the reels and chasing fortune, it's a great escape from the everyday. Meanwhile, nestled amidst the picturesque landscapes of the Carnia region in Friuli Venezia Giulia, Italy, the Carnia Industrial Park is becoming a dynamic nucleus of economic prosperity. This bustling center of companies and services pulsates with activity, offering many opportunities for growth and development in the region. And in the digital realm, Rainbow Riches not on Gamstop lures players into its enchanting gameplay, offering a break from the rigors of daily life. At the same time, on a rugged terrain, the Karnia Industrial Park is a testament to the region's resilience and ambition. Through its efforts, it not only contributes to economic growth, but also fosters a sense of community and pride among the people of Karnia, laying the foundation for a prosperous future.
Management of industrial areas which are attractive, by size and quality of supply, to the establishment of new manufacturing plants, through both the strengthening of the dimensional and infrastructural capacities and the improvement in the quality of industrial buildings.
Effective and efficient solutions for the management of all operational activities of the companies established within the Park: reduction of response times, increase of negotiating capacity for access to services, innovation in the delivery of efficient, rapid and uninterrupted essential services.
Promotion and implementation of major projects for the evolution into new markets and technologies, through partnerships which are crucial for the improvement of fundraising capacity and for the development of the medium-term industrial policy.

THE PARK

A strategic area situated at the crossroads
of important transport routes to Europe
Discover more
Companies established within the Park
Discover more
Establishing your company within the Park
Discover the opportunities and the benefits of establishing your company within the Park
Discover more
News ed eventi
19.05.2022
Read
19.05.2022
Read
17.09.2020
Read
08.11.2018
Read
Discover more
Public notices
Currently there are not public notices
Go to public notices
 

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie presenti sul Portale.

Ulteriori informazioni